BIP - Ogłoszenia

19.09.2023
ZAPROSZENIE
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto NA SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ DWÓCH OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI [...]


[Zobacz ogłoszenie]
20.07.2023
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP BAZY DO OBSŁUGI SŁUCHAWEK TELEFONICZNYCH WRAZ Z TELEFONAMI BEZPRZEWODOWYMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA.
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto NA ZAKUP BAZY DO OBSŁUGI SŁUCHAWEK TELEFONICZNYCH WRAZ Z TELEFONAMI BEZPRZEWODOWYMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. [...]


[Zobacz ogłoszenie]
20.07.2023
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP SZAFY SERWEROWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA.
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia wyceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto NA ZAKUP SZAFY SERWEROWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH [...]


[Zobacz ogłoszenie]
23.06.2023
ZAPYTANIE O WYCENĘ NA ZAKUP BAZY DO OBSŁUGI SŁUCHAWEK TELEFONICZNYCH WRAZ Z TELEFONAMI BEZPRZEWODOWYMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA”
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia wyceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto NA ZAKUP BAZY DO OBSŁUGI SŁUCHAWEK TELEFONICZNYCH WRAZ Z TELEFONAMI BEZPRZEWODOWYMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. [...]


[Zobacz ogłoszenie]
12.06.2023
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W [...]


[Zobacz ogłoszenie]
08.06.2022
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA DLA SPZOZ PROFAMILIA
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z [...]


[Zobacz ogłoszenie]
05.04.2023
DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto na DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH [...]


[Zobacz ogłoszenie]
20.09.2022
SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ DWÓCH OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU I NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ OBIEKTÓW
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto na SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ DWÓCH OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI [...]


[Zobacz ogłoszenie]
17.08.2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU PRZYCHODNI PROFAMILIA W RADOMSKU
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku udostępnia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU PRZYCHODNI PROFAMILIA W RADOMSKU

1. Ogłoszenie o zamówieniu - [...]


[Zobacz ogłoszenie]
08.06.2022
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto na ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W [...]


[Zobacz ogłoszenie]
22.03.2022
2022-03-22 18:40:00
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku z powodu niezłożenia żadnej oferty, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł (netto) pn. ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI [...]


[Zobacz ogłoszenie]
27.10.2021
Zaproszenie do składania ofert - ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto na ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W [...]


[Zobacz ogłoszenie]

Prawa autorskie zastrzeżone © 2021 PROFAMILIA