Wejście z psem asystującym

Zasady wejścia z psem asystującym do budynku SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku.

Masz prawo wejścia z psem asystującym do SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku.
Możesz zgłosić jego obecność w Rejestracji, która znajduje się na parterze budynku. Zawsze możesz skorzystać z pomocy pracowników Rejestracji.
Pamiętaj, że musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.
Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.
Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie przychodni.

Po zakończeniu wizyty, jeżeli będziesz potrzebować, pracownik Rejestracji pomoże wyjść z budynku.

Kontakt

Zarejestruj się telefonicznie

Godziny pracy