PORADNIA ALERGOLOGICZNA

Ogólne zasady rejestracji pacjentów

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00
Przychodnia Armii Krajowej: tel. 44 683-15-51, 44 683-15-52, 577-815-415

Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

Wymagane dokumenty

1. Dowód tożsamości,
2. Skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest potrzebne nowe skierowanie).
3. Stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Ustalanie terminu wizyty

  • Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty bądź teleporady, które mogą być zmienione po obustronnym uzgodnieniu,
  • Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie,

Ważne informacje

  • Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który dostarczył stosowne skierowanie bądź kontynuuje leczenie w poradni po przerwie nie dłuższej niż dwa lata od dostarczenia ostatniego skierowania oraz figuruje w systemie potwierdzającym prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych eWUŚ( Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)
  • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji co najmniej 3 dni przed wizytą. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
  • Pacjent, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia , może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

W ramach poradni alergologicznej wykonywane są :

1. Porady i konsultacje lekarskie
2. Testy alergologiczne skórne ( alergeny wziewne i pokarmowe)
3. Spirometria
4. Immunoterapia alergenowa ( odczulanie )
5. Inhalacje

Badania jakie należy przygotować na pierwszą wizytę w poradni alergologicznej

1. OB
2. Morfologia z rozmazem mikroskopowym
3. Ogólne badanie moczu
4. Kał na obecność pasożytów ( wyłącznie dzieci do 3.roku życia)
5. RTG płuc ( wyłącznie w przypadku przewlekłego kaszlu u osób dorosłych)

Kontakt

Zarejestruj się telefonicznie

Godziny pracy