Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

Szanowni Państwo!
W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U.z2021r.poz.945,dalej:„ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy znajdują się w informatorze, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy. .

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce
Informator PL
Інформатор – ураїньською-1-2