Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA
ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia od strony ulicy Armii Krajowej oznaczone cyframi 1, 2 i 3. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia 1 znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy.
 3. Jedna z toalet na parterze budynku dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1. miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W obiekcie nie ma  informacji głosowych i pętli indukcyjnych, nie ma również możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA
ul. Przedborska 39/41, 97-500 Radomsko

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ulicy Bugaj. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do obu wejść znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Jedna z toalet na parterze jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W obiekcie nie ma  informacji głosowych i pętli indukcyjnych, nie ma również możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Kontakt

Zarejestruj się telefonicznie

Godziny pracy