Informacje dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku
ul. Armii Krajowej 34
97-500 Radomsko

Obsługa osób głuchych i głuchoniemych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej : biuro@spzozprofamilia.pl
b) SMS na nr telefonu 577-815-415
c) oraz osobiście w Rejestracji– parter

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Przychodni, osoba niesłysząca bądź głuchoniema może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku
ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

Obsługa osób głuchych i głuchoniemych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z SP ZOZ PRO FAMILIA ul. Przedborska 39/41, 97-500 Radomskoza pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej : biuro@spzozprofamilia.pl
b) SMS na nr telefonu 530-293-464
c) oraz osobiście w Rejestracji – parter

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Przychodni, osoba niesłysząca bądź głuchoniema może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Kontakt

Zarejestruj się telefonicznie

Godziny pracy