Dokumenty do pobrania

1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

3. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

4. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą RODO w SPZOZ Pro Familia

5. Upoważnienie dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej

6. Oświadczenie o sposobie realizacji prawa do odbioru recept lub zleceń - wariant I

7. Oświadczenie o sposobie realizacji prawa do odbioru recept lub zleceń - wariant II

Kontakt

Zarejestruj się telefonicznie

Godziny pracy