AKTUALNOŚCI

  23/06/2023

Szanowni Państwo!W naszym Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się nowe zaproszenia do składania ofert na:1. ZAKUP SZAFY SERWEROWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA”.2. ZAKUP BAZY DO OBSŁUGI SŁUCHAWEK TELEFONICZNYCH WRAZ Z TELEFONAMI BEZPRZEWODOWYMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA” Zapraszamy serdecznie!

  25/04/2023

Szanowni Państwo!Zapraszamy do składania ofert w ramach realizacji projektu pn Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia. Wszelkie dokumenty znajdują się w naszym Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia.

  05/04/2023

Szanowni Państwo! Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia! Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.Poniżej można zapoznać się z pełną treścią informacji:
Pobierz pełną treść 

  05/04/2023

Szanowni Państwo!Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ
Pobierz plakat

20/09/2022

Szanowni Państwo!W naszym biuletynie Informacji Publicznej dostępne jest nowe ogłoszenie: SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ DWÓCH OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU I NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ OBIEKTÓW. Zapraszamy.

17/08/2022

Szanowni Państwo!W naszym biuletynie Informacji Publicznej dostępne jest nowe ogłoszenie o zamówieniu NA ROBOTY BUDOWLANE – REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU PRZYCHODNI PROFAMILIA W RADOMSKU. Zapraszamy.

02/03/2022

Szanowni Państwo!
W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U.z2021r.poz.945,dalej:„ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy znajdują się w informatorze, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy. .

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce
Informator PL
Інформатор – ураїньською-1-2

31/08/2021

Szanowni Państwo!Zgodnie z decyzją Wojewody punkt szczepień w naszej przychodni z dniem 31.08.2021 zostaje zamknięty. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

24/05/2021

Szanowni Państwo!Z powodu braku dostawy szczepionek w dniu 24-05-2021 roku (poniedziałek) szczepienia w Powszechnym Punkcie Szczepień w Radomsku przy ulicy Piastowskiej 21 nie będą wykonywane.

21/03/2021

Szanowni Państwo – w dziale STREFA PACJENTA umieściliśmy dokumenty do pobrania dla pacjentów naszych przychodni.

Kontakt

Zarejestruj się telefonicznie

Godziny pracy